Cẩm nang tư vấn

Tư vấn luật

Cần làm gì để chia tách thửa đất?

  15/07/2017 - 08:43

Hỏi: Tôi định gom mấy thửa đất liền kề để tách, làm sổ riêng cho mấy đứa con. Xin hỏi thủ tục, trình tự thực hiện ra sao?

chia tách thửa đất
Chủ sử dụng đất cần thực hiện các thủ tục pháp luật quy định để chia tách thửa đất

Trả lời:

Luật Đất đai và những văn bản hướng dẫn thực hiện, thủ tục, trình tự thực hiện hợp thửa hoặc tách thửa như sau:

- Muốn hợp thửa, tách thửa, người sử dụng đất phải nộp một bộ hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị hợp thửa hoặc tách thửa (theo Mẫu số 11/ĐK)

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đã cấp bản gốc

- Văn phòng đăng ký đất đai có nghĩa vụ thực hiện những công việc sau:

+ Đo đạc địa chính để thực hiện chia tách thửa đất

+ Lập hồ sơ trình lên cơ quan có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất sổ đỏ đối với thửa đất mới hợp, tách thửa

+ Cập nhật biến động, chỉnh lý vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; trao sổ đỏ cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đổi đối với trường hợp nộp hồ sơ ở cấp xã

- Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện những công việc sau đối với trường hợp tách thửa do do chia tách nhóm người sử dụng đất, hộ gia đình hoặc chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất (sau đây gọi là chuyển quyền):

+ Thực hiện đo đạc địa chính để tiến hành chia tách thửa đất, đồng thời chuyển Bản trích đo thửa đất mới tách cho người sử dụng đất để triển khai ký kết văn bản giao dịch, hợp đồng về quyền sử dụng một phần thửa đất mới tách

+ Tiến hành thủ tục đăng ký biến động cho phần diện tích chuyển quyền và xác nhận thay đổi vào sổ đỏ đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ cho phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; gửi UBND cấp xã hoặc trao cho người sử dụng đất để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ ở cấp xã.

Luật sư Lương Nguyễn Khánh Văn
(Giám đốc Khối Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Công ty Luật LP Group)