Cẩm nang tư vấn

Tư vấn luật

Được vay vốn hỗ trợ xây nhà trên đất ở tại xã?

  10/01/2017 - 03:54

Hỏi: Thửa đất vợ chồng tôi xây nhà nằm ở xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre trong khi hộ khẩu thường trú của chúng tôi tại phường 2, TP Bến Tre. Vậy xin hỏi, liệu chúng tôi có được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Thông tư số 17/2014/TT-BXD không?

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Bến Tre)

xây nhà trên đất ở tại xã có được vay vốn hỗ trợ
Người lao động tại đô thị mới được hỗ trợ vay vốn xây nhà ở theo thông tư số
17/2014/TT-BXD. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet).

Bộ Xây dựng trả lời:

Thông tư số 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014 của Bộ Xây dựng bổ sung, sửa đổi một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-BXD và Thông tư số 18/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013, Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 21/08/2014 của Chính phủ.

Đối tượng và điều kiện được vay vốn để xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo lại nhà ở gồm có: Công viên chức, cán bộ, lực lượng vũ trang và người lao động tại đô thị (thị trấn, phường) đã có đất ở phù hợp với quy hoạch đang khó khăn về nhà ở nhưng chưa được Nhà nước hỗ trợ dưới mọi hình thức; đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đã có giấy phép xây dựng; có đơn và xác nhận của UBND phường (thị trấn) về thực trạng nhà ở đồng thời phải chịu trách nhiệm về nội dung khai báo của mình.

Trong khi đó, với các trường hợp đề nghị vay vốn theo Thông tư số 17/2014/TT-BXD liên quan đến nơi cư trú, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 98/BXD-QLN ngày 05/08/2016 gửi Ngân hàng Nhà nước giải đáp về trường hợp vay vốn để xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở.

Theo văn bản này, người vay tiền phải là người có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại đơn vị hành chính là thị trấn, phường, có tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của căn nhà định xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo.

Với đối tượng có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú tại thị trần, phường này nhưng có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thị trấn, phường khác trong cùng một địa bàn (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) cũng thuộc diện được xem xét vay vốn để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo nhà ở của mình và phải có xác nhận của UBND thị trấn, phường nơi có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú mà người đó đang cư trú.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh có hộ khẩu thường trú tại phường 2, Tp.Bến Tre, tỉnh Bến tre và đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại xã Mỹ Thạnh An không phải là đơn vị hành chính thị trần, phường, do đó bà Hạnh không đủ điều kiện để vay vốn xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo nhà của mình.

(Theo Chinhphu.vn)