Cẩm nang tư vấn

Tư vấn luật

Mỗi cá nhân được sở hữu bao nhiêu BĐS?

  27/08/2015 - 06:04

Hỏi: Theo luật hiện tại thì mỗi cá nhân được sở hữu bao nhiêu bất động sản? Những loại bất động sản nào thì cá nhân không được mua bán hoặc sở hữu? Sự khác nhau giữa người có mục đích kinh doanh và người không có mục đích kinh doanh?

Xin chân thành cám ơn!

tu_uyenbaby@...

quyền sở hữu BĐS
Sở hữu tư nhân là sở hữu của cá nhân đối với tài sản hợp pháp của mình và tài sản hợp pháp thuộc hình thức sở hữu tư nhân không bị hạn chế về giá trị hay số lượng. Ảnh minh họa

Trả lời:

Liên quan đến hình thức sở hữu tư nhân thì Điều 211 và 212 Bộ luật Dân sự cũng quy định, sở hữu tư nhân là sở hữu của cá nhân đối với tài sản hợp pháp của mình và tài sản hợp pháp thuộc hình thức sở hữu tư nhân không bị hạn chế về giá trị hay số lượng.

Những quy định chung của Bộ luật Dân sự về sở hữu nêu rõ, với tư cách là tài sản hợp pháp thì quyền sử dụng nhà ở, đất và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu của cá nhân không bị hạn chế về giá trị và số lượng. Nhà nước công nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất bằng cách cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo từng thửa đất cho người sử dụng đất. Các cá nhân có thể được sử dụng không giới hạn số lượng thửa đất và được cấp tương ứng số lượng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng đối với mỗi thửa đất, một cá nhân chỉ được cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy là theo chế định chung về sở hữu thì tài sản hợp pháp của cá nhân không bị giới hạn về giá trị và số lượng, nhưng đối với quyền sử dụng đất là một loại tài sản đặc biệt nên trong một số trường hợp Nhà nước có quy định hạn chế về quyền sở hữu. Chẳng hạn, đối với một số đối tượng cá nhân là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì Luật nhà ở có một số quy định riêng cho nhóm đối tượng này (Điều 161 Luật nhà ở 2014).

Công ty Luật Thiên Thanh

(Theo CafeLand)