Cẩm nang tư vấn

Tư vấn luật

Nhà để thờ cúng có bị chia thừa kế không?

  22/12/2016 - 05:19

Cô tôi có lập di chúc để lại phần nhà phía trước làm nơi thờ cúng, trong khi phần phía sau sẽ để cho con gái và cháu ngoại ở. Các con của cô không vui khi biết chuyện này. Cô tôi lo rằng sau khi chết, các con sẽ tranh chấp chia thừa kế nhà. Cô ấy muốn hỏi rằng nhà để thờ cúng thì có bị đem ra chia thừa kế hay không?

Hằng Nga (lphangnga@gmail.com)

 

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 648 Bộ luật Dân sự, người lập di chúc được quyền dành một phần tài sản của mình trong khối di sản để thờ cúng.  

Trong khi đó theo Điều 670, trường hợp di sản dùng vào việc thờ cúng được quy định cụ thể như sau:

- Trường hợp người để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử một người quản lý di sản thờ cúng.

- Trường hợp người lập di chúc có để lại một phần di sản sử dụng cho việc thờ cúng thì phần di sản đó sẽ không được chia thừa kế và được giao cho một người đã chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng; trừ trường hợp người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế sẽ được quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng.

- Nếu tất cả người thừa kế theo di chúc đều đã chết thì phần di sản dùng để thờ cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật.

- Trong trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì sẽ không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng.

Vậy nên, căn cứ vào quy định vừa nêu thì phần di sản dùng vào việc thờ cúng không được chia thừa kế (trừ khi phải thanh toán nghĩa vụ tài sản của người mất). Bạn có thể tham khảo quy định nêu trên để hiểu rõ thêm.  

Luật sư Lê Đăng Liệu, Đoàn Luật sư Tp.HCM.

(Theo Pháp luật Tp.HCM Online)