Cẩm nang tư vấn

Tư vấn luật

Phải đăng ký lại khi hết hạn sử dụng đất nông nghiệp?

  11/01/2017 - 05:05

Hỏi: Hiện gia đình tôi đang làm thủ tục tách thửa và nhận chuyển nhượng một mảnh đất có diện tích 4.200m2 (tách và nhận chuyển nhượng 1.500m2). Sổ đỏ ghi đây là đất trồng cây hàng năm; thời hạn sử dụng đất là 15 năm (hết hạn vào năm 2019).

Xin hỏi, gia đình tôi nhận chuyển nhượng mảnh đất này để xây nhà ở được không? Gia đình tôi có bị thu hồi đất khi hết hạn sử dụng đất nông nghiệp? Nếu được tiếp tục sử dụng thì thủ tục ra sao?

Chân thành cảm ơn!

Lường Văn Ngọt (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu)

đất nông nghiệp
Hết hạn sử dụng đất nông nghiệp có phải đăng ký lại? 
(Ảnh minh họa, nguồn: Internet).

Trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu trả lời như sau:

Nếu gia đình ông Ngọt xây nhà để ở (đất ở) trên thửa đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm) là không được phép.

Căn cứ theo quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 57 Luật Đất đai, ông Ngọt phải xin chuyển mục đích sử dụng đất và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền (UBND huyện) cho phép trên cơ sở phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hàng năm được phê duyệt. Đồng thời, Khi chuyển mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Mặt khác, khoản 2, Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai có quy định: Cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Theo những quy định nêu trên, khi hết hạn sử dụng đất nông nghiệp gia đình ông Ngọt vẫn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định và không phải làm thủ tục. Còn nếu gia đình ông Ngọt có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định.

(Theo Chinhphu.vn)