Cẩm nang tư vấn

Tư vấn luật

Quy định di chúc hợp pháp

  17/07/2017 - 02:33

Hỏi: Ông tôi có mấy mảnh đất và nhiều tài sản khác nhưng sức khỏe ông đã yếu nên muốn lập di chúc để sau này các con không tranh giành.

Xin hỏi luật sư, tôi phải làm thế nào thì di chúc mới được công nhận và khi nào có thể tiến hành chia tài sản theo di chúc? Xin cám ơn.

(Nguyễn Văn Sinh)

Trả lời:

Tư vấn luật
Di chúc hợp pháp khi người lập di chúc phải minh mẫn, nội dung di chúc không
vi phạm điều cấm của luật

Theo Điều Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về di chúc hợp pháp thì di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép; minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Vì vậy, để bản di chúc được công nhận thì phải tuân thủ hai điều kiện như đã nêu trên. Đồng thời, còn phải đáp ứng các điều kiện khác theo Bộ luật này.

Theo đó, về hình thức của di chúc: Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng (Điều 627). Riêng về Di chúc bằng văn bản bao gồm các hình thức sau: Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản có công chứng; Di chúc bằng văn bản có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Về nội dung: Di chúc phải có các nội dung chủ yếu sau: Ngày, tháng, năm lập di chúc; Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; Di sản để lại và nơi có di sản. Ngoài các nội dung này, di chúc có thể có các nội dung khác.

Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Đối với trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xoá, sửa chữa.

Điều 611 Bộ luật Dân sự 2015 quy định thời điểm phân chia di sản theo di chúc: “Thời điểm mở thừa kế là thời gian người có tài sản chết”. Nên chỉ sau khi người để lại di sản mất thì mới có thể phân chia tài sản theo di chúc.

Luật sư, Thạc sỹ Phạm Thanh Bình
(Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội)

(Theo Vnexpress)