Cẩm nang tư vấn

Tư vấn luật

Quy định về chuyển đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh?

  12/01/2017 - 04:36

Hỏi: Vợ chồng tôi mua 1.500m2 đất lúa, được cấp sổ đỏ đứng tên hai vợ chồng. Gia đình tôi đã đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất và phù hợp với bản đồ quy hoạch sử dụng đất cũng như bản đồ nông thôn mới của tỉnh Thái Nguyên.

Nay vợ chồng tôi muốn đăng ký chuyển mục đích sử dụng thửa đất trên sang đất sản xuất kinh doanh. Vậy gia đình tôi có phải chuyển sang hình thức thuê đất không?

Xin cảm ơn!

Trương Thị Hồng Thảo (Thái Nguyên)

chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp
Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông
 nghiệp phải nộp tiền thuê đất. (Ảnh: Báo đầu tư).

Trả lời:

Về trường hợp này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên trả lời như sau:

Điểm c, Khoản 1, Điều 56 Luật Đất đai, Nhà nước có quy định về cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất thương mại dịch vụ; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm và đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước: Cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất thương mại dịch vụ; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thuộc đối tượng thu tiền thuê đất.

Như vậy, theo các quy định nêu trên, khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, bà Thảo thuộc trường hợp thuê đất, có thu tiền sử dụng đất.

(Theo Chinhphu.vn)