Quản lý - Quy hoạch

Điều chỉnh quy mô dự án sân golf Đồ Sơn, TP. Hải Phòng

  10/11/2017 - 08:24

Vừa qua, Bộ Xây dựng có ban hành Văn bản số 2517/BXD-QHKT gửi Bộ Kế hoạch - Đầu tư về việc điều chỉnh quy mô dự án sân golf Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.

dự án sân golf
Điều chỉnh quy mô dự án sân golf Đồ Sơn, TP. Hải Phòng. Ảnh minh họa.

Ngày 26/9/2017, Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã gửi Công văn số 7792/BKHĐT-KTDV về việc điều chỉnh quy mô sân golf Đồ Sơn, TP. Hải Phòng từ sân golf 18 hố thành sân golf 36 hố. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Bộ Xây dựng phúc đáp như sau:

Theo nội dung Quy hoạch chung TP. Hải Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 và Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 quận Đồ Sơn đến năm 2025 đã được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt theo Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 23/7/2013, khu vực dự kiến mở rộng sân golf Đồ Sơn chính là khu công viên cây xanh cấp TP. Đây là khu vực công viên cây xanh có thể kết hợp thêm dịch vụ vui chơi giải trí, thể dục thể thao, mang lại lợi ích cộng đồng.

Do việc thay đổi quy mô của dự án sân golf sẽ làm thay đổi chức năng so với quy hoạch chung của TP. Hải Phòng đã được phê duyệt, UBND TP. Hải Phòng có trách nhiệm báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ. Nếu được Thủ tướng Chính phủ đồng ý thì UBND TP. Hải Phòng phải điều chỉnh quy hoạch cục bộ quy hoạch theo các quy định của pháp luật trước khi triển khai dự án.

Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng đề nghị Bộ Kế hoạch - Đầu tư kiểm tra xem có phù hợp với Quyết định 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 và các quy định pháp luật hiện hành, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ hay không.

(Theo Báo Xây dựng Online)