Quản lý - Quy hoạch

Đồng Nai: Điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch 2 khu công nghiệp

  08/02/2018 - 03:12

Khu công nghiệp (KCN) công nghệ cao Long Thành vừa được Bộ Kế hoạch - Đầu tư vừa trình Thủ tướng về việc điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch từ 500ha xuống còn 410,3ha và KCN Amata mở rộng từ 161ha xuống còn 27,2ha.

Đất đai
KCN công nghệ cao Long Thành

Được biết, vào năm 2009, KCN công nghệ cao Long Thành đã được Thủ tướng chấp thuận bổ sung vào quy hoạch phát triển KCN có diện tích 500ha. CTCP Amata Việt Nam và Công ty Amata VN Public Limited (Thái Lan) đã thành lập CTCP đô thị Amata Long Thành để thực hiện dự án KCN công nghệ cao Long Thành với quy mô 410,31ha.

Hiện có nhiều hộ dân sinh sống phần diện tích còn lại theo quy hoạch 89,69ha, nên UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị điều chỉnh giảm phần diện tích này khỏi quy hoạch.

Đối với KCN Amata mở rộng có diện tích quy hoạch ban đầu 180ha, đến năm 2014 được giảm xuống còn 161ha, gồm khu A (27,2ha), khu B và C (133,8ha). Trong đó khu B, C có các cơ sở sản xuất xen kẽ với dân cư nên công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích 161ha rất khó khăn,.

Nên tỉnh Đồng Nai kiến nghị giảm diện tích KCN Amata mở rộng xuống còn 27,2ha.

 

(Theo Sài Gòn Đầu tư Tài chính)