"Gỡ vướng" công tác quy hoạch dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

  31/01/2019 - 08:25

Liên quan tới Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác quy hoạch.

dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc
Hình ảnh phối cảnh quy hoạch chung dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Cụ thể, về thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 (Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000), Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án thành phần thuộc dự án Đại học quốc gia Hà Nội, theo yêu cầu của Thủ tướng, Đại học Quốc gia Hà Nội cần thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 464/TB-VPCP ngày 5/10/2017 và văn bản số 6113/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ, ban hành ngày 28/6/2018.

Cùng với đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chấp thuận việc bổ sung Viện Trần Nhân Tông và Trường Đại học Việt Nhật vào Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội. Thủ tướng chỉ đạo, việc tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 (Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000) Đại học Quốc gia Hà Nội để bổ sung Viện Trần Nhân Tông, trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt cần bảo đảm đúng mục tiêu phát triển, tiết kiệm đất theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản số 464/TB-VPCP ngày 5/10/2017.

Mặt khác, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và triển khai đầu tư xây dựng các Viện, Trung tâm nghiên cứu trên khu đất VNC2 tại khu cơ sở nghiên cứu cao cấp quốc gia theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền, tuân thủ đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Được biết, vào năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Đề án này nhằm mục tiêu xây dựng trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, liên ngành, hệ thống hoàn chỉnh các trường, các viện nghiên cứu và đơn vị thực nghiệm. Đồng thời, khu vực này sẽ trở thành một trung tâm văn hóa, đầu mối giao lưu khoa học, văn hóa có vị trí quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam; gắn kết giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ;...

 

(Theo Chinhphu.vn)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu