Quản lý - Quy hoạch

Hà Nội: Phó thủ tướng chỉ đạo cơ chế đặc thù khi làm dự án PPP

  05/01/2018 - 02:50

Nhằm giải quyết ùn tắc giao thông tại TP. Hà Nội, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về một số cơ chế đặc thù triển khai các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Về lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định của Điều 26 Luật Đấu thầu đối với các dự án trên địa bàn TP. Hà Nội, Phó thủ tướng giao UBND TP. Hà Nội xây dựng phương án lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định của Điều 26 Luật Đấu thầu đối với từng dự án cụ thể, trong đó lưu ý làm rõ yếu tố đặc thù của từng dự án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì được yêu cầu phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thẩm định phương án lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, báo cáo kết quả thẩm định trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ do UBND TP. Hà Nội cung cấp.

Dự án
Phó thủ tướng yêu cầu UBND TP. Hà Nội xây dựng kế hoạch tổng thể đầu tư hệ thống đường sắt đô thị 

Phó thủ tướng yêu cầu UBND TP. Hà Nội thực hiện chuyển đổi hình thức đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 35/TB-VPCP ngày 25/1/2017, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Về ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn của thành phố ký kết các hợp đồng dự án nhóm A theo hình thức BT, Phó thủ tướng giao UBND thành phố chủ động quyết định việc ủy quyền theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ nếu có khó khăn, vướng mắc.

Ngoài ra, Phó thủ tướng cũng giao UBND TP. Hà Nội xây dựng kế hoạch tổng thể đầu tư hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội trong thời gian tới; trong đó nêu rõ khả năng huy động nguồn lực đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2018.

 

(Theo VnEconomy)