Người mua nhà Hà Nội sẽ có hộ khẩu Hà Nội từ ngày 1/7/2021

  24/12/2020 - 04:04

Khi Luật Cư trú năm 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2021, nếu thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký thường trú theo quy định, người mua nhà tại Hà Nội sẽ có hộ khẩu Hà Nội.

Ngày 13/11/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Cư trú 2020 và kể từ ngày 1/7/2021, Luật này chính thức có hiệu lực. Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật 2020, nếu có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình, công dân sẽ được quyền đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó.

Do đó, người dân khi mua nhà ở Hà Nội nếu có chỗ ở hợp pháp tại Hà Nội thì sẽ có hộ khẩu tại Hà Nội với điều kiện là trước đó đã thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký thường trú theo quy định. 

Việc sở hữu hộ khẩu Hà Nội trong thời gian tới sẽ được đơn giản hóa rất nhiều nhờ quy định mới

Quy định về điều kiện đăng ký thường trú tại TP trực thuộc Trung ương như quy định cũ tại Điều 20 Luật Cư trú năm 2006 sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Luật Cư trú sửa đổi năm 2013 đã được loại bỏ trong Luật Cư trú mới, cụ thể là:

"Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc TP trực thuộc Trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại TP đó từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc TP trực thuộc Trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ 2 năm trở lên..."

Cùng với đó, Luật mới cũng quy định, nhà ở không thuộc các địa điểm không được đăng ký thường trú mới sẽ gồm: Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép; Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;…

(Theo Tạp chí Thanh Niên)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu