Quản lý - Quy hoạch

Tp.HCM: Đầu tư xây dựng đường tại Khu Công nghệ cao

  12/02/2018 - 01:22

Dự án Xây dựng đường D17 vừa được Ban Quản lý các dự án Đầu tư - Xây dựng Khu Công nghệ cao Tp.HCM vừa phê duyệt đầu tư.

Quy hoạch
Đầu tư hơn 102 tỷ đồng xây đường tại Khu Công nghệ cao

Cụ thể, tổng mức đầu tư dự án gần 102,52 tỷ đồng, gồm 10 gói thầu và tất cả đều sử dụng ngân sách nhà nước.

Trong đó, có 7 gói thầu sẽ được chỉ định thầu gồm: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu (HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầy (HSDT) tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (TKBVTC-DT); Tư vấn khảo sát bước TKBVTC-DT; Tư vấn giám sát khảo sát bước TKBVTC-DT; Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT; Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Bảo hiểm công trình xây dựng.

Các gói thầu được đấu thầu rộng rãi gồm: Tư vấn lập TKBVTC-DT có giá gói thầu 963 triệu đồng, dự kiến sẽ đấu thầu trong quý I/2018; Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, có giá gói thầu 1.787 triệu đồng, sẽ đấu thầu trong quý III/2018; Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị có giá gói thầu 94.722 triệu đồng và sẽ đấu thầu trong quý III/2018.

(Theo Trí thức trẻ)