Kinh nghiệm mua bán BĐS

Những điều người sử dụng đất cần biết

  12/05/2018 - 11:15

Điều 166, 170 và 179 Luật Đất đai năm 2013 đã quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, hộ gia đình khi sử dụng đất.

Người sử dụng đất sẽ có những quyền chung như: được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; được hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất; được Nhà nước giúp đỡ trong cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp; được Nhà nước bồi thường khi thu hồi đất...

(Theo Cafeland)