Tp.HCM: Công trình xây trên đất nông nghiệp có phép bị giải tỏa được bồi thường 100%

  15/03/2019 - 07:46

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM đã thống nhất chủ trương, giao Hội đồng Thẩm định bồi thường hướng dẫn chính sách hỗ trợ cho các huyện, quận để thực hiện thống nhất, đồng bộ đối với chính sách hỗ trợ công trình, nhà, vật kiến trúc của cá nhân, hộ gia đình xây trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất ở.

bồi thường công trình xây trên đất nông nghiệp có phép
Công trình xây trên đất nông nghiệp có phép bị giải tỏa tại Tp.HCM sẽ
được đền bù 100%. (Ảnh minh họa: Internet)

Theo đó, các thành viên Hội đồng Thẩm định bồi thường Tp.HCM thống nhất báo cáo và trình UBND TP chính sách hỗ trợ đối với công trình, nhà, vật kiến trúc xây trên đất nông nghiệp có phép sẽ được tính bồi thường 100% giá trị xây dựng công trình, nhà, vật kiến trúc.

Chính sách này không chỉ phù hợp với thực tiễn mà còn góp phần giải quyết những vướng mắc phát sinh trong công tác hỗ trợ, bồi thường, tái định cư của huyện/quận thời gian qua theo hướng có lợi cho người bị thu hồi đất. Cùng với đó, điều này cũng giúp ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn Tp.HCM trong những năm 2018-2020.

Với những trường hợp xây dựng không có giấy phép nhưng xây trước ngày 15/10/1993 sẽ được hỗ trợ 70% giá trị xây dựng công trình, nhà, vật kiến trúc. Mặt khác, Tp.HCM hỗ trợ 50% giá trị xây dựng công trình, nhà, vật kiến trúc xây trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/1993 tới trước ngày 1/7/2004.

Trong khi đó, đối với công trình, nhà, vật kiến trúc xây trong giai đoạn từ ngày 1/7/2004 tới trước ngày 1/7/2006 sẽ hỗ trợ 30% giá trị xây công trình, nhà, vật kiến trúc. 

Ngoài ra, Tp.HCM cũng sẽ hỗ trợ 50% mức hỗ trợ, bồi thường của trường hợp không vi phạm nếu xây trước ngày 1/7/2006 nhưng tại thời điểm xây dựng vi phạm kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đã được công bố hoặc vi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật đã được cắm mốc. 

Riêng đối với các trường hợp xây dựng từ ngày 1/7/2006 trở về sau sẽ không tính hỗ trợ. 

 

(Theo Báo Xây dựng Online)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu