Tư vấn luật

Cần lập bản vẽ và dự toán khi xây dựng lán trại?

  19/06/2017 - 03:53

Hỏi: Công ty của tôi thi công gói thầu xây dựng công trình dân dụng quy mô nhỏ theo hình thức hợp đồng trọn gói. Trong đó, chi phí xây lán trại được tính bằng một khoản. Thế nhưng, chủ đầu tư yêu cầu công ty phải lập bản vẽ và dự toán khi nghiệm thu thanh toán công trình.

Vậy xin hỏi, công ty tôi có phải lập bản vẽ và dự toán theo như yêu cầu của chủ đầu tư hay không? Đối với trường hợp này, pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

Xin cảm ơn!

Doãn Văn Quang (Hà Nội)

lập bàn vẽ và dự toán xây dựng lán trại
Có phải lập bàn vẽ và dự toán xây dựng lán trại? (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 10/3/2016, hướng dẫn về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, trong cơ cấu tổng mức đầu tư xây dựng, chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công thuộc hạng mục chi phí chung nằm trong chi phí khác.

Mặt khác, chi phí này được xác định bằng tỷ lệ phần trăm trên chi phí xây dựng và chi phí lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị trước thuế. Do vậy, việc xác định chi phí xây dựng lán trại không phải lập bản vẽ và dự toán.

Ngoài ra, việc thanh toán hợp đồng xây dựng sẽ được thực hiện theo các nội dung quy định trong hợp đồng đã ký cùng các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Bộ Xây dựng

(Theo Báo Xây dựng Online)