Có phải đổi hộ khẩu khi đổi số nhà không?

  16/09/2019 - 05:29

Hỏi: Theo quy định của pháp luật, công dân phải đến cơ quan đăng ký cư trú địa phương để thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin hộ khẩu khi số nhà, đường phố có sự thay đổi.

Nhà tôi nằm trên đoạn đường mới được tu sửa, cả tên đường lẫn số nhà của gia đình tôi đều thay đổi so với trước đây. Số nhà ghi trong sổ hộ khẩu giờ không còn đúng nữa, vậy tôi có cần đi khai báo thay đổi lại thông tin trong hộ khẩu hay không? Trường hợp phải thay đổi thì thủ tục thực hiện như thế nào?

Trần Văn Khải (TP.HCM)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 29 Luật Cư trú 2006, cơ quan quản lý cư trú là đơn vị có trách nhiệm căn cứ vào quyết định thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đính chính thông tin trong sổ hộ khẩu đối với trường hợp địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà có sự thay đổi.

 đổi số nhà
Cần phải thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu khi thay đổi số nhà.

Tại điểm b khoản 2 Điều 12 Thông tư 35/2014 của Bộ Công an có quy định, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thông báo với công dân đến để thực hiện các thủ tục điều chỉnh thông tin hộ khẩu trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà được ban hành.

Công dân có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục điều chỉnh ở sổ hộ khẩu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan đăng ký cư trú.

Căn cứ vào các quy định trên, bạn cần đến cơ quan đăng ký cư trú của địa phương để thực hiện các thủ tục điều chỉnh sổ hộ khẩu.

Hồ sơ điều chỉnh gồm có:

- Sổ hộ khẩu; Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; Giấy tờ chứng minh việc thay đổi địa giới hành chính, số nhà, đường phố.

Hồ sơ sẽ nộp tại công an huyện, quận, thị xã đối với khu vực thành phố trực thuộc trung ương và nộp tại công an xã, thị trấn thuộc huyện; công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh đối với khu vực tỉnh.

(Theo Pháp luật TP.HCM)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu