Tư vấn luật

Công trình miễn cấp giấy phép xây dựng được quản lý như thế nào?

  05/01/2017 - 03:07

Hỏi: Điểm k Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng quy định, các công trình được miễn giấy phép xây dựng không phải thông báo cho cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, vậy việc quản lý, kiểm soát đối với các trường hợp này như thế nào?

Đối với những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng nêu trên, có phải chuyển mục đích sử dụng đất là đất ở trước khi xây dựng không?

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có một số khu vực nằm trong phạm vi quy hoạch chung đô thị đã được lập và phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, song thực tế là khu vực nông thôn. Liệu việc xây dựng nhà ở riêng lẻ tại khu vực này có được miễn giấy phép xây dựng không? Có trái với quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 89 của Luật không nếu yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ tại khu vực này?

Luật Xây dựng quy định, các dự án có quy mô nhỏ hơn 5 ha không thuộc khu chức năng đặc thù (thuộc khu vực nông thôn) không phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng như trạm kinh doanh xăng dầu, nhà xường, trang trại chăn nuôi, kho… được miễn cấp giấy phép xây dựng. Với những trường hợp này, Nhà nước quản lý và kiểm soát ra sao?

Xin cảm ơn!

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Sở Xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu)

công trình được miễn cấp giấy phép xây dựng
Quản lý các công trình được miễn cấp giấy phép xây dựng như thế nào? 
(Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Bộ Xây dựng trả lời:

Đối với những công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014, UBND các cấp có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, đồng thời chịu trách nhiệm về quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý được phân công. Điều 164 của Luật đã quy định điều này.

Mặt khác, mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Các công trình xây dựng ở khu vực đã có quy hoạch chung đô thị và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 không phải là đối tượng được miễn giấy phép xây dựng quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng nói trên. Có thể căn cứ Điều 94 của Luật này trong việc cấp giấy phép xây dựng.

Với các công trình xây dựng của dự án thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng phải xây dựng phù hợp với quy hoạch phát triển ngành đã được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền. Trách nhiệm quản lý Nhà nước của UBND các cấp đã được quy định tại Điều 164 Luật Xây dựng.

(Theo Chinhphu.vn)