HoREA kiến nghị giãn lộ trình siết tín dụng bất động sản

  24/04/2019 - 01:28

Vừa qua, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước liên quan tới lộ trình siết tín dụng bất động sản.

giãn lộ trình siết tín dụng bất động sản
HoREA kiến nghị giãn lộ trình siết tín dụng bất động sản và tiếp tục
giữ tỷ lệ trần 40%.

Cụ thể, HoREA đề xuất tiếp tục giữ trần 40% từ nay đến hết năm 2020, tức đến ngày 31/12/2020 thay vì tới hết ngày 30/6/2020, so với Dự thảo tăng thêm 6 tháng. Trần 40% này là tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được dùng để cho vay trong trung và dài hạn. 

Dự thảo của Ngân hàng Nhà nước nêu rõ: "Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo lộ trình sau đây:

Phương án 1: a) Từ ngày tháng năm 2019 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020: 40%; b) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021: 35%; c) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2021: 30%.

Phương án 2: a) Từ ngày tháng năm 2019 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020: 40%; b) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021: 37%; c) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022: 34%; d) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2022: 30%".

Theo Hiệp hội, không ít doanh nghiệp hiện chưa chuyển đổi thành công ty cổ phần đủ điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán và huy động vốn. Hiện tại, cả nước có trên 10.000 doanh nghiệp địa ốc song số doanh nghiệp niêm yết chỉ khoảng 65 công ty. 

Mặt khác, số lượng quỹ tín thác bất động sản (REITs), quỹ đầu tư hiện còn quá khiêm tốn. Do đó, các quỹ này chưa thực sự là kênh cấp vốn cho thị trường bất động sản. 

Bên cạnh đó, trong tổng vốn FDI rót vào thị trường Việt Nam, lĩnh vực bất động sản chiếm tỷ lệ khoảng 21%, chưa đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp địa ốc. 

Với những lý do nêu trên, Chủ tịch HoREA cho rằng, so với phương án 1, phương án 2 phù hợp với thực tiễn hơn. Đồng thời, đối với tỷ lệ trần 40%, Hiệp hội kiến nghị giãn lộ trình thêm 6 tháng. 

(Theo Trí thức trẻ)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu