Quảng Nam: Lập quy hoạch chung Khu đô thị Núi Thành hơn 2.300 ha

  07/06/2019 - 03:11

Vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến chỉ đạo về việc lập Quy hoạch chung đô thị Núi Thành thuộc địa giới hành chính tỉnh Quảng Nam.

quy hoạch chung Núi Thành
Quảng Nam lập Quy hoạch chung đô thị Núi Thành theo chỉ đạo của
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, chính quyền tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức lập Quy hoạch chung đô thị Núi Thành, thẩm định và phê duyệt như đề nghị của UBND tỉnh, ý kiến của Bộ Xây dựng. Việc lập quy hoạch đô thị này cần đảm bảo tuân thủ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước đó và đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Bộ Xây dựng thông tin, diện tích nội thị của Khu đô thị Núi Thành theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam phần lớn thuộc ranh giới đã được xác định Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai.

Với Quyết định số 1737 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 13/12/2018, Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2035 và tầm nhìn tới năm 2050 đã được phê duyệt. Theo đó, Khu đô thị Núi Thành có tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 2.320 ha. Dự kiến, quy mô dân số tới năm 2035 khoảng 165.000 người.

Quy hoạch sử dụng đất khu vực phát triển đô thị (nội thị) và định hướng phát triển không gian đô thị Núi Thành cũng cần đảm bảo tuân thủ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đã được Thủ tướng phê duyệt.

Ngoài ra, căn cứ theo quy định về quy hoạch đô thị loại IV của Luật Quy hoạch đô thị 2009, thủ tục, trình tự, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Núi Thành sẽ được thực hiện. 

(Theo Cafeland)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu