Cá nhân người Việt có được bán nhà cho người nước ngoài không?

  07/11/2019 - 03:03

Hỏi: Tôi là người Việt Nam, lấy chồng Hàn Quốc, hiện sinh sống tại Việt Nam. Chúng tôi có mua một căn hộ tại Hà Nội do tôi đứng tên quyền sở hữu.

Tôi muốn hỏi liệu sau này tôi có được phép bán căn hộ đó cho người nước ngoài hay không?

Ngô Thị Trang (Hà Nội)

Trả lời:

Theo quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở tại Khoản 2, Điều 76 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ:

người nước ngoài mua nhà
Cá nhân người Việt có được bán nhà cho người nước ngoài không?

“Tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam chỉ được mua, thuê mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, mua nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 7 của Nghị định này và chỉ được nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở của hộ gia đình, cá nhân hoặc nhận tặng cho nhà ở của tổ chức trong số lượng nhà ở theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phép sở hữu; trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài được tặng cho, được thừa kế nhà ở tại Việt Nam nhưng không thuộc được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì giải quyết theo quy định tại Điều 78 của Nghị định này”.

Căn cứ theo nộ dung quy định trên, người nước ngoài không được phép mua căn hộ từ cá nhân người Việt Nam, mà chỉ được mua nhà ở tại dự án nhà ở của chủ đầu tư mà dự án đó không nằm trong khu vực bảo đảm an ninh quốc phòng hoặc mua lại nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài đã được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Bộ Xây dựng

(Theo cafeland)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu