Tư vấn luật

Có được cấp sổ đỏ cho nhà có diện tích nhỏ hơn mức tối thiểu?

  11/05/2018 - 11:48

Hỏi: Tôi dự định mua một căn nhà 28m2 ở phố Đê Tô Hoàng, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngôi nhà này đã được cấp sổ đỏ năm 1995. Vậy tôi muốn hỏi, khi tôi mua nhà này, tôi có được sang tên sổ đỏ hay cấp sổ mới không?

germanyland4.0@...

Trả lời:

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội đã quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TP. Hà Nội.

Cụ thể, hạn mức giao đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở theo hạn mức giao đất ở được quy định tại Điều 3 như sau:

"1. Hạn mức giao đất ở tái định cư; giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội được quy định như sau:

Khu vực

Mức tối thiểu

Mức tối đa

Các phường

30m2

90m2

Các xã giáp ranh các quận và thị trấn

60m2

120m2

Các xã vùng đồng bằng

80m2

180m2

Các xã vùng trung du

120m2

240m2

Các xã vùng miền núi

150m2

300m2

Các xã được phân loại để làm căn cứ xác định hạn mức giao đất ở công nhận quyền sử dụng đất ở đối với từng vùng được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này.

Hạn mức giao đất ở quy định tại Điều này không áp dụng cho trường hợp mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt".

cấp sổ đỏ
Hạn mức giao đất ở tái định cư; giao đất làm nhà ở nông thôn
tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn TP. Hà Nội đã được quy định cụ thể

Trong khi đó, Điều 5 quy định về điều kiện kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép và không được phép tách thửa và việc quản lý đối với thửa đất ở có kích thước, diện tích nhỏ hơn mức tối thiểu. Trong đó có Khoản 5:

"5. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày 10/4/2009 (ngày Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND của UBND Thành phố có hiệu lực thi hành) có diện tích, kích thước nhỏ hơn mức tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều này, đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận. Việc xây dựng nhà ở, công trình trên thửa đất đó phải theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội".

Như vậy, theo quy định trên và Điều 99 Luật Đất Đai năm 2013, trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được hình thành từ năm 1995, người đang sử dụng đất sẽ được cấp Giấy chứng nhận nếu có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận.

Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo
Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An

(Theo Cafeland)