Tư vấn luật

Có được tiếp tục giao đất khi hết thời hạn sử dụng?

  07/09/2017 - 04:46

Hỏi: Cha mẹ có để lại cho tôi 2.300m2 đất ruộng. Năm 1995, tôi được cấp sổ đỏ với thời hạn sử dụng 20 năm.

Đến năm 2001, tôi được cấp sổ đỏ mới với thời hạn 10 năm. Đến nay, tôi muốn chuyển quyền sử dụng đất cho con tôi nhưng cán bộ địa chính xã từ chối giải quyết với lý do sổ đỏ đã hết hạn sử dụng. Xin hỏi luật sư, tôi phải làm sao để được công nhận có quyền sử dụng đất hợp pháp?

Phan Văn Đạt (huyện Củ Chi, Tp.HCM)

Trả lời:

Tư vấn luật
Thời hạn giao đất trồng cây hàng năm cho hộ gia đình, cá nhân là 20 năm

Căn cứ vào Điều 20 Luật Đất đai năm 1993 (có hiệu lực tại thời điểm ông được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), thời hạn giao đất sử dụng ổn định lâu dài để trồng cây hàng năm là 20 năm. Khi hết thời hạn, nếu người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng và trong quá trình sử dụng đất chấp hành đúng pháp luật về đất đai, Nhà nước giao đất đó để tiếp tục sử dụng.

Tại Điều 67 Luật Đất đai năm 2003 cũng quy định: “Thời hạn giao đất trồng cây hàng năm cho hộ gia đình, cá nhân là 20 năm. Khi hết thời hạn, người sử dụng đất được nhà nước tiếp tục giao đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng, chấp hành đúng pháp luật về đất đai trong quá trình sử dụng và việc sử dụng đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt”.

Vì vậy, trong trường hợp của bạn, cần liên hệ với UBND cấp huyện để làm thủ tục xin được Nhà nước tiếp tục giao diện tích đất trên.

(Luật gia Nguyễn Văn Khôi)

(Theo Sài Gòn Đầu tư Tài chính)