Tư vấn luật

Doanh nghiệp nước ngoài có được mua nhà tại Việt Nam để cho thuê?

  13/12/2017 - 05:07

Ông Phạm Khánh Duy (Tp.HCM) muốn được giải đáp thắc mắc về việc doanh nghiệp nước ngoài muốn mua nhà ở, văn phòng làm việc tại Việt Nam.

Ông Duy làm việc tại một công ty nước ngoài tại Việt Nam. Chủ công ty này có 2 công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, một công ty A làm về kế toán - kiểm toán và một công ty B làm về ngành tư vấn đầu tư tài chính. Theo đăng ký kinh doanh, trong những lĩnh vực kinh doanh của công ty A không có ngành kinh doanh bất động sản, còn công ty B có ngành kinh doanh bất động sản, mã số ngành cấp 3 là 681.

Chủ công ty muốn một trong hai công ty này đứng tên mua 1 nhà ở hoặc 1 tòa nhà văn phòngđể làm trụ sở công ty và sẽ cho thuê phần chưa sử dụng.

Ông Duy thắc mắc, một trong hai công ty này có được mua nhà ở (công năng là nhà ở hoặc nhà văn phòng) thuộc sở hữu tổ chức trong nước hoặc tổ chức nước ngoài, cá nhân người Việt Nam hoặc cá nhân nước ngoài để làm trụ sở không? Nếu được mua thì có được chuyển công năng thành văn phòng hay không? Sau này có được cho thuê một phần hoặc toàn bộ căn nhà không (khi đã có quyền sở hữu)? Và có được phép bán nếu muốn thu hồi lại vốn không?

doanh nghiệp nước ngoài mua nhà
Ông Duy (Tp.HCM) thắc mắc về quy định doanh nghiệp
nước ngoài mua nhà tại Việt Nam để bán, cho thuê

Bộ Xây dựng trả lời:

Chương IX Luật Nhà ở đã đưa ra những quy định về quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của các cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Cụ thể, Điều 159 Luật Nhà ở quy định, tổ chức nước ngoài (gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) được mua nhà ở thương mại trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở (trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh) phải đáp ứng điều kiện tại Điều 160 Luật Nhà ở.

Điều 162 Luật Nhà ở cũng quy định, tổ chức nước ngoài là chủ sở hữu chỉ được cho người đang làm việc tại tổ chức đó sử dụng nhà ở, không được cho thuê, làm văn phòng hoặc dùng với mục đích khác.

Còn theo quy định tại Khoản 4, Điều 7 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, nếu tổ chức nước ngoài bán nhà ở trước khi hết hạn sở hữu thì người mua nhà là tổ chức nước ngoài khác được cho phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam chỉ được sở hữu trong thời hạn còn lại.

Những nội dung liên quan khác thực hiện theo Điều 14 Luật Kinh doanh bất động sản về đối tượng được mua, thuê, thuê mua, nhận chuyển nhượng bất động sản của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, doanh nghiệp nước ngoài được mua nhà, công trình xây dựng để làm văn phòng, kinh doanh, cơ sở sản xuất, dịch vụ theo đúng công năng sử dụng của nhà, công trình xây dựng đó.

Khoản 3, Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản quy định về các hình thức mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh bất động sản.

Luật Kinh doanh bất động sản hiện không quy định về việc doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh bất động sản bằng hình thức mua nhà, công trình xây dựng để cho thuê hoặc bán.

(Theo Báo Xây dựng Online)