Tư vấn luật

Hồ sơ và thủ tục thuê đất công

  22/12/2017 - 04:35

Tôi muốn thuê đất công (do nhà nước quản lý) để mở khu vui chơi cho trẻ. Vậy tôi cần thực hiện những thủ tục gì và chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

(trungvycyhu@...)

Trả lời:

thuê đất công
Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp
sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn

Theo quy định tại Điều 132 Luật Đất đai năm 2013:

"1. Căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương.

Đất nông nghiệp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại hoặc tặng cho quyền sử dụng cho Nhà nước, đất khai hoang, đất nông nghiệp thu hồi là nguồn để hình thành hoặc bổ sung cho quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Đối với những nơi đã để lại quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích vượt quá 5% thì diện tích ngoài mức 5% được sử dụng để xây dựng hoặc bồi thường khi sử dụng đất khác để xây dựng các công trình công cộng của địa phương; giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất.

2. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sử dụng vào các mục đích sau đây:

a) Xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn bao gồm công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và các công trình công cộng khác theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng quy định tại điểm a khoản này;

c) Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

4. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn do UBND cấp xã nơi có đất quản lý, sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.

Bên cạnh đó, thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cũng được quy định tại Khoản 3 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013 như sau: "3. Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn”.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, việc bạn thuê mặt bằng để xây khu vui chơi cho trẻ em là phù hợp với mục đích sử dụng đất công của xã. Trong hồ sơ xin thuê đất gửi UBND xã, bạn cần chuẩn bị:

- Sổ hộ khẩu gia đình bản sao có chứng thực

- Đơn xin thuê đất

- Bản sao chứng minh thư nhân dân có chứng thực

- Bản dự thảo về việc xây dựng khu vui chơi: Diện tích đất sử dụng, hình thức đầu tư, loại hình trò chơi...

UBND xã sẽ xem xét hồ sơ và quyết định cho thuê đất hay không.

Công ty luật hợp danh Thiên Thanh

(Theo Cafeland)