Hợp đồng mua bán đất đã công chứng có hủy bỏ được không?

  02/07/2018 - 02:47

Hỏi: Nhà hàng xóm có mua đất nhà tôi và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng đã được chúng tôi công chứng. Do hàng xóm xin trả tiền mua đất chậm 1 tháng nên chúng tôi chưa làm thủ tục sang tên sổ đỏ.

Song, do làm ăn thua lỗ, không đủ tiền trả nên hàng xóm xin được bỏ hợp đồng chuyển nhượng và bồi thường cho gia đình tôi 20 triệu. Điều kiện này được gia đình tôi chấp thuận. Giờ chúng tôi muốn xóa bỏ hợp đồng chuyển nhượng đất đã có công chứng thì phải làm thế nào?

Trả lời:

"Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng", theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng năm 2014.

chuyển nhượng đất
Hợp đồng chuyển nhượng đất đã công chứng hoàn toàn có thể hủy bỏ được.

Điều 51 Luật Công chứng năm 2014 đã quy định cụ thể về việc hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng đất đã công chứng.

"1. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

2. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

3. Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương này".

(Theo Tài nguyên & Môi trường)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu