Tư vấn luật

Khi nào vợ chồng đứng tên chung hoặc riêng trong sổ đỏ?

  28/11/2017 - 04:23

Tôi muốn để tên cả vợ chồng ở mảnh đất mới mua. Tuy nhiên, cậu bạn nói chỉ cần để một người cũng được vì đây là tài sản chung.

Tôi không hiểu cách giải thích của bạn mình có đúng hay không. Thực tế, tôi rất lo ngại nếu để tên một người sau này sẽ gặp rắc rối pháp lý trong việc phân chia, dù đây là điều không mong muốn song vẫn phải lường đến. Xin hỏi luật sư, khi nào sổ đỏ mang tên chung vợ chồng? Khi nào vợ, chồng được quyền đứng tên riêng trong sổ đỏ?

(Bảo Hạnh)

Trả lời:

Đất đai
Sổ đỏ ghi tên chung của cả vợ và chồng khi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền là tài sản chung của vợ chồng

Tại khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định, quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 34, giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Cũng theo Khoản 4 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013 cũng quy định: Trong trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người.

Đối với trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng, nếu có yêu cầu.

Bởi vậy, giấy chứng nhận (sổ đỏ) ghi tên chung của cả vợ và chồng khi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền là tài sản chung của vợ chồng. Trường hợp chỉ ghi tên một người là do thỏa thuận của vợ chồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 98 của Luật đất đai. Nếu vợ hoặc chồng từ chối sở hữu đất thì mặc định toàn quyền sở hữu thuộc về người còn lại.

Luật sư Kiều Anh Vũ
(Đoàn Luật sư Tp.HCM)

(Theo Vnexpress)