Làm thế nào để chuyển nhượng đất nằm trong quy hoạch?

  24/05/2018 - 05:10

Mảnh đất của gia đình tôi nằm trong diện quy hoạch dự án của nhà nước nhưng chưa có quyết định thu hồi. Mảnh đất đã có GCNQSDĐ và nay bố mẹ tôi muốn làm thủ tục chuyển nhượng lại cho con cháu.

Tôi muốn hỏi bố mẹ tôi có được sang tên đổi sổ không? Nếu có thì thủ tục thế nào? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai năm 2013 về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất:

"1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại,thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất".

Theo quy định trên, trường hợp của bạn vẫn được chuyển quyền sử dụng đất.

chuyển quyền sử dụng đất
Điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất
đã được quy định cụ thể tại Luật Đất đai

Để làm thủ tục chuyển nhượng, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đến tổ chức công chứng trên địa bàn tỉnh nơi có đất để công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Hồ sơ yêu cầu công chứng (1 bộ) bao gồm: Dự thảo hợp đồng (nếu có); Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng (theo mẫu); Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Bản sao chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của hai bên; Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng mà pháp luật quy định phải có.

Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định về trình tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

"Người sử dụng đất nộp 1 bộ hồ sơ thực hiện quyền chuyển nhượng. Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất".

Theo đó, sau khi tổ chức công chứng chứng nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, người nhận chuyển quyền đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng TN&MT cấp huyện nơi có đất để nộp hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất, sang tên chuyển chủ.

Hồ sơ bao gồm: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (có công chứng); Đơn xin đăng ký biến động quyền sử dụng đất (theo mẫu); Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của bên chuyển nhượng và bên chuyển nhượng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Tờ khai thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Tờ khai lệ phí trước bạ. (Nếu chuyển nhượng một phần thửa đất thì phải có hồ sơ kỹ thuật thửa đất, đo đạc tách thửa phần diện tích chuyển nhượng).

(Theo Cafeland)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu