Tư vấn luật

Làm thế nào để được sang tên nhà đất mua bằng giấy viết tay?

  09/04/2018 - 05:22

Đầu năm 2018, tôi mua lại căn nhà của ông X bằng giấy viết tay, không công chứng. Khi đi làm thủ tục sang tên, cơ quan chức năng nói tôi phải có hợp đồng công chứng thì mới được cấp sổ đỏ.

Luật sư cho tôi hỏi, tôi phải làm thế nào, có cần làm lại hợp đồng không?

Nguyễn An (Thanh Xuân - Hà Nội)

Trả lời:

Khoản 1, Điều 122 Luật Nhà ở năm 2014 quy định:

"1. Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng".

Do đó, việc mua bán nhà bằng giấy viết tay được coi như hợp đồng bị vô hiệu về hình thức, việc mua bán nhà phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Bạn cần gặp chủ nhà cũ để ký lại hợp đồng tại UBND xã hoặc Văn phòng công chứng nơi có đất.

thủ tục sang tên sổ đỏ
Việc mua bán nhà phải được thể hiện bằng văn bản
có công chứng hoặc chứng thực. Ảnh minh họa

Nếu chủ nhà cũ không hợp tác, bạn có thể làm đơn gửi đến tòa án nhân dân cấp quận/ huyện nơi có đất công nhận hiệu lực của văn bản mua bán viết tay theo quy định. Cụ thể, Điều 129 Bộ luật Dân sự năm 2015 nêu rõ:

"Điều 129. Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức

Giao dịch dân sự vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức thì vô hiệu, trừ trường hợp sau đây:

1. Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng văn bản không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó.

2. Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực".

Như vậy, trong trường hợp của bạn, nếu trước kia, bạn và ông X đã thực hiện ít nhất 2/3 nghĩa vụ hợp đồng thì bạn có thể làm đơn gửi tòa án. Sau khi có quyết định của tòa án, bạn có thể sang tên sổ đỏ theo quy định.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà
Chủ tịch Công ty luật SBlaw

(Theo Đầu tư Bất động sản)