Tư vấn luật

Hết thời hạn sử dụng, đất có bị thu hồi không?

  06/04/2018 - 05:24

Theo thông tin trên sổ, lô đất của tôi là đất trồng cây lâu năm và có thời hạn sử dụng đến năm 2035. Vậy sau năm 2035, đất của tôi có bị Nhà nước thu hồi không?

Nếu tôi chuyển mục đích sử dụng đất sang thổ cư thì thời hạn sử dụng đất tính thế nào?

Luật sư tư vấn giúp tôi được không? Tôi cảm ơn.

phuocle559@...

Trả lời:

thời hạn sử dụng đất
Nếu không chuyển mục đích sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng, bạn có thể
gia hạn thời hạn sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất

Theo Điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013, đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn nằm trong những trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Nếu anh/chị đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất thì thửa đất có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài như Điều 125 Luật Đất đai năm 2013 quy định.

Nếu anh/chị không chuyển mục đích sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất, anh/chị có thể gia hạn thời hạn sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất (tùy đất có nguồn gốc là được nhà nước giao, công nhận hay cho thuê đất) với thời gian được gia hạn theo quy định.

Cần lưu ý, nếu anh/chị trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 Luật Đất đai. Khi đó, anh/chị không cần thực hiện thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Việc xác nhận thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận sẽ được tiến hành theo Khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Cụ thể, như sau:

"Điều 74. Trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều này có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất;

b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai;

c) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã".

Luật sư Lê Cẩm Diệu Hà
Công ty luật TNHH Đất Luật

(Theo Cafeland)