Tư vấn luật

Muốn tổ chức hội nghị nhà chung cư cần điều kiện gì?

  08/02/2018 - 05:02

Hỏi: Tại chung cư nơi tôi sinh sống, cư dân đã 2 lần tổ chức hội nghị chung cư để bầu Ban quản trị. Tuy nhiên, UBND quận không công nhận vì số người đi bầu chưa đạt 50%.

Luật sư cho tôi hỏi, điều kiện để được công nhận là gì?

Nguyễn Phạm Khánh Vân (Quận Gò Vấp, Tp.HCM)

Trả lời:

Theo quy định về điều kiện tổ chức hội nghị nhà chung cư tại Điều 13 Thông tư 02 ngày 15/2/2016 của Bộ Xây dựng, kể từ ngày chung cư đó được bàn giao và đưa vào sử dụng, trong thời hạn 12 tháng, hội nghị phải được tổ chức và phải có ít nhất 50% số hộ đã được bàn giao (gồm cả hộ chủ đầu tư giữ lại không bán).

hội nghị nhà chung cư
Hội nghị chung cư lần đầu phải có sự tham dự
của tối thiểu 75% đại diện chủ sở hữu căn hộ

Về số lượng người tham dự hội nghị chung cư, quy định lần đầu yêu cầu hội nghị phải có sự tham dự của tối thiểu 75% đại diện chủ sở hữu căn hộ. Nếu hội nghị lần đầu không có đủ 75% đại diện căn hộ tham dự thì triệu tập hội nghị lần 2 khi có sự tham dự của ít nhất 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã bàn giao. Nếu hội nghị lần thứ hai vẫn không có đủ người tham dự thì chủ đầu tư đề nghị UBND phường nơi có chung cư tổ chức hội nghị.

Kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của chủ đầu tư hoặc đơn của đại diện chủ đầu tư, trong thời hạn 30 ngày, UBND cấp phường tiến hành tổ chức lần đầu hội nghị nhà chung cư. Kết quả hội nghị do UBND cấp phường tổ chức áp dụng với các chủ sở hữu, người đang sử dụng nhà chung cư như hội nghị được tổ chức bởi chủ đầu tư.

Do đó, hội nghị nhà chung cư được tổ chức lần đầu khi chung cư được bàn giao và đưa vào sử dụng với tối thiểu 50% số căn hộ đã bàn giao trong thời hạn 12 tháng. Nếu quá 12 tháng, UBND phường sẽ tổ chức hội nghị.

Luật gia Nguyễn Văn Khôi

(Theo Sài Gòn Đầu tư Tài chính)