Quy định về độ tuổi được đứng tên sổ đỏ?

  31/10/2019 - 04:30

Hỏi: Qua tìm hiểu tôi biết, chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện thì người sử dụng đất sẽ được cấp sổ đỏ. Song tôi muốn hỏi về độ tuổi cụ thể mà công dân được phép đứng tên trên sổ đỏ là bao nhiêu?

 

Và người dưới 18 tuổi có được đứng tên sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) của bất động sản được tặng, cho hay không?

Luật sư tư vấn:

Pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về độ tuổi được phép đứng tên Sổ đỏ.

Điều 5 Luật Đất đai 2013 đã quy định về người có quyền sử dụng đất gồm: Hộ gia đình, cá nhân; doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước… nhưng không đề cập đến độ tuổi của người được phép đứng tên quyền sử dụng đất.

Còn thông tin về đối tượng sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được ghi trên sổ đỏ theo quy định tại điểm a khoản 1 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT sẽ ghi như sau:

"Với cá nhân trong nước thì ghi: "Ông" (hoặc "Bà"), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú. Giấy tờ nhân thân là Giấy chứng minh nhân dân thì ghi "CMND số:..."; trường hợp Giấy chứng minh quân đội nhân dân thì ghi "CMQĐ số:…"; trường hợp chưa có Giấy chứng minh nhân dân thì ghi "Giấy khai sinh số….";

sổ đỏ
Quy định về độ tuổi được đứng tên sổ đỏ?

Căn cứ theo nội dung trên có thể thấy, về độ tuổi đứng tên Sổ đỏ không có trong các quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

Nhà nước sẽ công nhận quyền sử dụng đất đối với cá nhân trong các trường hợp như: Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, khai hoang, sử dụng lâu dài… 

Cá nhân thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 613 Bộ luật Dân sự 2015 phải là người còn sống tại thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.

Còn độ tuổi được tham gia các giao dịch bất động sản đã đã được quy định tại Bộ luật Dân sự 2015. Cụ thể:

"1. Chưa đủ 6 tuổi thì giao dịch sẽ do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện (thay mặt).

2. Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

3. Từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký (phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý).

4. Từ đủ 18 tuổi trở lên thì cá nhân tự mình xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự mà pháp luật không cấm."

 

(Theo nguoiduatin)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu