Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất ở sang đất xây dựng trụ sở?

  11/07/2019 - 04:10

Doanh nghiệp chúng tôi đã trúng đấu giá đất và thực hiện thanh toán 100% giá trị tài sản đấu giá. Các trình tự theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản cũng đã được Công ty cùng ngân hàng và tổ chức đấu giá thực hiện đầy đủ.

Cụ thể, công ty chúng tôi đã trúng đấu giá 3 thửa đất ở nông thôn, loại đất ở chỉ được phép cấp cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân. Do đó, không thể thực hiện được thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Luật Đất đai hiện hành quy định, người nhận quyền sử dụng đất với loại đất có thời hạn lâu dài sẽ được quyền sử dụng trong thời gian lâu dài. Công ty có thể sử dụng đất lâu dài mục đích xây dựng trụ sở cơ quan.

chuyển mục đích sử dụng đất
Doanh nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất ở sang đất xây dựng trụ sở cần thực hiện những thủ tục gì?

Vậy doanh nghiệp chúng tôi có thể xin thực hiện chuyển đổi mục đích các thửa đất trên từ đất ở sang đất xây dựng trụ sở cơ quan không? Trường hợp được thì cần thực hiện những thủ tục gì, hoặc để thực hiện quyền được cấp Giấy chứng nhận của người trúng đấu giá Công ty cần thực hiện những thủ tục gì?

Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ (Thái Nguyên)

Trả lời:

Tổng cục Quản lý đất đai không có cơ sở để trả lời câu hỏi trên của doanh nghiệp một cách cụ thể, bởi thông tin mà Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ cung cấp không nêu cụ thể về thời gian bán đấu giá; mục đích bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án, xử lý tài sản bảo đảm hay trường hợp khác...

Nếu việc bán đấu giá được thực hiện vào thời điểm Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai có hiệu lực thi hành thì nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất, các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất, việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất được quy định tại các Điều 117, 118, 119 của Luật Đất đai năm 2013.

Tại Điều 125 và Điều 128 của Luật Đất đai đã quy định cụ thể về các trường hợp đất sử dụng ổn định lâu dài.

Việc chuyển mục đích sử dụng đất ở sang đất xây dựng trụ sở cơ quan cần phải bảo đảm phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 147 của Luật Đất đai.

Việc đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất ở sang đất xây dựng trụ sở cơ quan được thực hiện theo quy định tại Điểm đ, Khoản 4, Điều 95 của Luật Đất đai; Điều 12 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất trúng đấu giá được thực hiện theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 99 của Luật Đất đai và Điều 84 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, trừ trường hợp đất thuộc quy định tại Khoản 6, Điều 19 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên & Môi trường)

(Theo Chinhphu.vn)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu