Tư vấn luật

Xin giấy phép xây dựng cho dự án nhiều hạng mục

  15/05/2018 - 05:01

Hỏi: Dự án có nhiều hạng mục thì khi xin phép xây dựng sẽ xin cho từng hạng mục riêng lẻ hay xin cho toàn bộ công trình? Mong luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

vothanhtam@...

Trả lời:

giấy phép xây dựng
Việc cấp giấy phép cho từng công trình riêng lẻ
hay cho toàn bộ công trình là do đề nghị của chủ đầu tư

Việc cấp giấy phép cho từng công trình riêng lẻ hay cho toàn bộ công trình sẽ do đề nghị của chủ đầu tư công trình đó.

Điều 10 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng đã quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án.

Theo Điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ và Điều 52 Luật Xây dựng năm 2014, chủ đầu tư (tư nhân) phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, trừ trường hợp dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và nhà ở riêng lẻ.

Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo
Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An

(Theo Cafeland)