Tư vấn luật

Ban quản lý dự án có được quy định khoảng lùi xây dựng?

  10/01/2018 - 12:01

Tại khu đô thị Nam Hoàng Đồng (TP. Lạng Sơn), UBND tỉnh đã quy định các nhà xây dựng tại đây phải lùi vào so với chỉ giới đường đỏ (phạm vi được cấp sổ đỏ) đằng trước 1m, đằng sau là 0,5m và sau khi đã trừ lùi, phải xây hết phần đất được cấp.

Ngoài những quy định đó, ban quản lý dự án đưa ra thêm quy định: Ban công phía trước được nhô ra bằng chỉ giới đường đỏ, tức được nhô ra 1m. Tuy nhiên, phần trên ban công không được xây nhô ra hơn chỉ giới khoảng lùi (dù chưa đến chỉ giới đường đỏ) và phần trên cửa sổ đằng sau, giữa hai dãy nhà cách nhau 2,5m không được làm ô văng cho cửa sổ (chưa đến chỉ giới đường đỏ). Nếu không thực hiện theo quy định này, bản vẽ sẽ không được chấp thuận để được cấp phép xây dựng (không có văn bản).

Luật sư cho tôi hỏi ban quản lý dự án có được phép quy định như vậy không? Những quy định này có đúng với quy định mà Bộ Xây dựng đã đưa ra về chỉ giới xây dựng hay không?

Xin cảm ơn.

luongkhoan.ls@...

chỉ giới xây dựng
Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép
xây dựng nhà, công trình trên đất đó

Trả lời:

Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình kỹ thuật hạ tầng, không gian công cộng khác.

Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà, công trình trên đất đó.

Lộ giới thường gặp trong đô thị là chỉ giới đường đỏ khi làm đường đô thị, gồm lề đường, toàn bộ lòng đường và vỉa hè.

Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng có thể trùng nhau nếu công trình được phép xây sát chỉ giới đường đỏ (ranh giới lô đất); hoặc lùi vào so với đường đỏ nếu theo yêu cầu quy hoạch, công trình phải xây lùi vào so với chỉ giới đường đỏ.

Khoảng cách giữa chỉ giới xây dựng và chỉ giới đường đỏ là khoảng lùi.

Như vậy, trong trường hợp này, việc ban quản lý đưa ra quy định như vậy là phù hợp. Bên cạnh đó, quy định làm ban công và ô văng cho cửa sổ không vượt quá chỉ giới đường đỏ là phù hợp với quy định của pháp luật về chỉ giới xây dựng. Chính vì vậy, quy định ban quản lý đưa ra không trái với các quy định của Bộ xây dựng.

Công ty luật hợp danh Thiên Thanh

(Theo Cafeland)