Tư vấn luật

Có thể vừa khiếu nại vừa kiện ra tòa việc tranh chấp đất đai không?

  08/01/2018 - 04:03

Hỏi: Tôi được cha mẹ để lại cho thửa đất vườn 1.300m2, chưa làm sổ đỏ. Một năm trước, hộ liền kề đã kê khai lố vào phần đất nhà tôi khi xin cấp giấy chứng nhận.

Tôi lên UBND huyện khiếu kiện, đồng thời yêu cầu hủy giấy chứng nhận của hộ liền kề kia. Tuy nhiên, UBND huyện kéo dài thời gian giải quyết. Luật sư cho tôi hỏi, tôi có thể vừa khiếu nại tại cơ quan có thẩm quyền, vừa khởi kiện vụ án hành chính tại tòa được không?

Hồ Thỉ (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương)

Trả lời:

tranh chấp đất đai
Người khiếu kiện đất đai chỉ được giải quyết theo thủ tục
khiếu nại hành chính, hoặc theo thủ tục tòa án

Về trường hợp này, Khoản 1, Điều 33 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định như sau:

"1. Trường hợp người khởi kiện có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền, đồng thời có đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì Tòa án phải yêu cầu người khởi kiện lựa chọn cơ quan giải quyết và có văn bản thông báo cho Tòa án.

Trường hợp người khởi kiện không thể tự mình làm văn bản thì đề nghị Tòa án lập biên bản về việc lựa chọn cơ quan giải quyết. Tùy từng trường hợp cụ thể Tòa án xử lý như sau:

a) Trường hợp người khởi kiện lựa chọn Tòa án giải quyết thì Tòa án thụ lý giải quyết vụ án theo thủ tục chung, đồng thời thông báo cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại và yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại chuyển toàn bộ hồ sơ giải quyết khiếu nại cho Tòa án;

b) Trường hợp người khởi kiện lựa chọn người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại giải quyết thì Tòa án căn cứ vào quy định tại điểm e khoản 1 Điều 123 của Luật này trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo cho người khởi kiện.

Trường hợp hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại và có đơn khởi kiện vụ án hành chính thì Tòa án xem xét để tiến hành thụ lý vụ án theo thủ tục chung".

Như vậy, ông không thể thực hiện đồng thời mà chỉ được chọn 1 trong 2 cách giải quyết, hoặc theo thủ tục khiếu nại hành chính, hoặc theo thủ tục tòa án.

Luật gia Nguyễn Văn Khôi

(Theo Sài Gòn Đầu tư Tài chính)