Tư vấn luật

Thắc mắc về việc tách thửa đất từ tài sản chung

  05/01/2018 - 04:40

Tôi đang sống trong căn nhà nằm trên phần đất chung của cha mẹ chia cho 6 anh em. Giấy tờ đất do người anh đứng tên. Anh tôi mang sổ đỏ đến ngân hàng cầm cố nhưng không có tiền để chuộc về. Tất cả anh em đang sống trên mảnh đất phải bỏ tiền để chuộc sổ đỏ về.

Xin luật sư tư vấn giúp tôi, liệu mảnh đất có được tách thửa từng phần không, nếu được thì thủ tục thực hiện như thế nào?

Xin cảm ơn luật sư.

(lethanhnhan939@...)

Trả lời:

Thắc mắc của anh liên quan đến quy định về việc tách thửa . Vì anh chưa cung cấp đầy đủ thông tin nên chúng tôi chưa thể xác định được tính pháp lý của thửa đất cũng như diện tích thửa đất, mục đích sử dụng đất, nơi thửa đất tọa lạc để xác định diện tích tối thiểu được tách thửa.

tách thửa đất
Để được tách thửa, thửa đất phải có Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai

Vì không nắm được những nội dung chi tiết nên chúng tôi chỉ có thể tư vấn cho anh về những điều kiện để được tách thửa. Cụ thể, thửa đất để được tách thửa phải đáp ứng những điều kiện sau:

- Việc tách thửa đất phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế với thửa đất liền kề như Điều 171 Luật Đất đai đã quy định;

- Thửa đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

- Diện tích tối thiểu của thửa đất hình thành và còn lại sau khi tách thửa phải tuân thủ đúng quy định của UBND cấp tỉnh nơi thửa đất tọa lạc.

Cùng với đó, thửa đất muốn tách thửa phải không thuộc những trường hợp sau:

- Khu vực mà cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã có thông báo thu hồi đất hoặc có quyết định thu hồi đất.

- Khu vực có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt. Đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận cho từng nền đất theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được duyệt; các khu vực hiện thuộc dự án đã quy hoạch. Trong trường hợp quy hoạch đã được điều chỉnh bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì việc tách thửa phải đảm bảo đúng theo quy hoạch đã được điều chỉnh.

- Khu vực nằm trong danh mục phải bảo tồn mà cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã phê duyệt.

(Theo Cafeland)