Tư vấn luật

Bên thuê nhà có quyền được chấm dứt hợp đồng?

  11/09/2017 - 03:01

Hỏi: Hiện nay, tôi có thuê căn nhà để ở, có công chứng hợp đồng thuê nhà, thời hạn thuê 3 năm. Tôi mới thuê được 2 năm và nay muốn chấm dứt hợp đồng thuê nhà.

Tuy nhiên, trong hợp đồng thuê nhà không có điều khoản về đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, chỉ nêu chung chung “theo quy định của Bộ luật Dân sự và Luật Nhà ở”. Xin hỏi luật sư, tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà? Nếu được tôi phải làm như thế nào để khỏi bị phạt hợp đồng?

Hồ Thị Thùy Trang (đường Võ Văn Kiệt, quận 1, Tp.HCM)

Trả lời:

Hợp đồng
Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết, nếu không
thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 428 Bộ luật Dân sự năm 2015, quy định: “Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường”. Tại Khoản 4, Điều 132 Luật Nhà ở năm 2014 cũng quy định: “Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 30 ngày, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; nếu vi phạm quy định này gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật”.

Vì vậy, theo quy định pháp luật, bà có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà với điều kiện phải báo trước cho Bên A (bên cho thuê nhà) biết trước ít nhất 30 ngày.

(Luật gia Nguyễn Văn Khôi)

(Theo Sài Gòn Đầu tư Tài chính)