Cha mẹ có quyền lập di chúc không cho con thừa kế nhà?

  24/01/2018 - 04:00

Hỏi: Cha mẹ tôi có 2 con gái, tôi và một người em nữa. Cha mẹ tôi có một căn nhà, đã có sổ hồng. Hiện cha mẹ tôi đã đến UBND phường lập di chúc để lại ngôi nhà cho người cháu, mà không cho chúng tôi. Xin hỏi luật sư, cha mẹ tôi có quyền làm như vậy không? Mai Thị Mỹ Phương (TP. Đà Lạt, Lâm Đồng)

Trả lời:

Tư vấn luật
Di chúc được lập thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết

Căn cứ vào Điều 624 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định, cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Theo quy định tại Điều 644 Bộ Luật Dân sự 2015: “Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản: 1) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; 2) Con đã thành niên mà không có khả năng lao động”.

Với các quy định trên, cha mẹ bạn có quyền lập di chúc hợp pháp để lại nhà cho người cháu và nếu 2 chị em bạn không thuộc đối tượng nêu trên (còn ông bà nội ngoại đã qua đời) thì người cháu được thừa kế trọn căn nhà.

(Luật gia Nguyễn Văn Khôi)

(Theo Sài Gòn Đầu tư Tài chính)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu