Tư vấn luật

Chia tài sản thừa kế giữa vợ cả và vợ hai khi chồng mất

  10/02/2018 - 12:22

Vợ cả của bố tôi đã mất và có 3 người con. Người vợ hai của ông có 2 người con. Bây giờ ông đã mất và đất mang tên ông. Vậy phần đất này có phải chia cho cả 5 người con không?

Bà vợ hai có một ngôi nhà đứng tên bà. Vậy sau này, khi bà mất, ngôi nhà đó có phải chia cho 3 người con của người vợ cả không? Sổ đỏ có thể sang tên cho một người con của người vợ thứ hai không? Mong nhận được sự tư vấn của luật sư.

thanhnhan@...

Trả lời:

tài sản thừa kế
Sau khi kết hôn, quyền sử dụng đất mà cả vợ và chồng hoặc mỗi bên vợ
hoặc chồng được Nhà nước giao, cho thuê là tài sản chung của vợ, chồng

Về việc chia di sản thừa kế của bố bạn

Tính theo thời điểm bố bạn kết hôn, trường hợp này sẽ căn cứ theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình năm 2000. Nếu bố bạn và vợ hai có đăng ký kết hôn thì tài sản chung của vợ chồng được quy định tại Khoản 1 Điều 27 gồm:

1. Tài sản do vợ, chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân;

2. Thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời kỳ hôn nhân;

3. Những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân: “Những thu thập hợp pháp khác” của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân có thể là tiền thưởng, tiền trợ cấp, tiền trúng thưởng xổ số, mà vợ, chồng có được hoặc tài sản mà vợ chồng được xác lập quyền sở hữu theo quy định tại các Điều 247, 248, 249, 250, 251 và 252 Bộ luật Dân sự... trong thời kỳ hôn nhân (điểm a khoản 3 Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000);

4. Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung;

5. Những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung;

6. Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn: Sau khi kết hôn, quyền sử dụng đất mà cả vợ và chồng hoặc mỗi bên vợ hoặc chồng được Nhà nước giao, cho thuê là tài sản chung của vợ, chồng.

Nếu quyền sử dụng đất đứng tên bố bạn có trong thời kỳ hôn nhân giữa bố bạn và vợ hai, đồng thời không chứng minh được đó là tài sản riêng thì đó được xem là tài sản chung. Khi mất, bố bạn không để lại di chúc thì di sản thừa kế sẽ được chia theo pháp luật. Người vợ hai được hưởng 1/2 quyền sử dụng đất, 1/2 còn lại được chia theo pháp luật. Cụ thể, những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất được quy định tại Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015 gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Một phần di sản thừa kế của bố bạn sẽ được chia đều cho những người cùng hàng thừa kế. Tức căn nhà của bố bạn được chia cho người vợ hai và cả 5 người con.

Về việc chia di sản thừa kế của người vợ hai

Sổ đỏ ngôi nhà của người vợ hai do bà đứng tên nên bà có toàn quyền tặng cho hoặc để lại di chúc cho con của bà. Về quan hệ giữa con riêng và mẹ kế, Điều 654 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

"Điều 654. Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế

Con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 652 và Điều 653 của Bộ luật này".

Theo quy định này, nếu mẹ kế và con riêng không có quan hệ chăm sóc nuôi dưỡng thì sẽ không được thừa kế di sản. Nếu đó là tài sản chung của hai vợ chồng thì vợ hai được định đoạt 1/2 quyền sử dụng đất.

Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo
Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An

(Theo Cafeland)