Tư vấn luật

Liệu có được chuyển nhượng, tặng cho đất nông nghiệp?

  27/12/2017 - 04:35

Đề nghị cơ quan chức năng xem xét hủy bỏ khoản 3, 4 Điều 191 Luật Đất đai 2013. Tôi thấy người dân gặp rất nhiều khó khăn bởi quy định cá nhân, hộ gia đình không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì không được nhận chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

Bà Nguyễn Kim Ánh (Cà Mau)

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời bà Ánh như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 191 của Luật Đất đai năm 2013 “Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa”. Quy định này nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho người nông dân.

Hơn nữa, nhằm đảm bảo hệ sinh thái và môi trường, hạn chế việc mất rừng, Khoản 4 Điều 191 Luật Đất đai 2013 quy định: “Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó”.

chuyển nhượng đất nông nghiệp
Khoản 3, 4 Điều 191 Luật Đất đai chỉ hạn chế trường hợp người sử dụng đất
nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa. Ảnh minh họa.

Cùng với đó, Điều 167 Luật Đất đai 2013 cũng quy định, người sử dụng đất được chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, thừa kế, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Khoản 3, 4 Điều 191 Luật Đất đai không hạn chế việc nhận quyền sử dụng đất thông qua nhận thừa kế đất trồng lúa từ bố mẹ mà chỉ hạn chế trường hợp người sử dụng đất nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

Đối với vấn đề của bà Ánh, Bộ TN&MT xin tiếp thu nghiên cứu để hoàn thiện chính sách, chủ trương, pháp luật về đất đai trong quá trình sơ kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và sửa đổi Luật Đất đai năm 2013.

(Theo Chinhphu.vn)