Phải làm sao khi sổ đỏ sai sót?

  25/05/2019 - 04:46

Hỏi: Gia đình tôi và nhà hàng xóm từ năm 1990 đã được cấp đất xây dựng nhà ở. Từ đó đến nay hiện trạng, ranh giới khu đất không thay đổi và cũng không có tranh chấp. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tôi vào năm 2008 với mặt hậu 4,3m; mặt tiền 4m, dài 23.

Thế nhưng, đến nay nhà nước đo cấp lại sổ đỏ thì chênh lệch về chiều ngang với mặt hậu 4,1m, mặt tiền 4,2m. Khi phát hiện sai sót này, tôi có mời cơ quan quản lý tới đo lại thực tế thì mặt sau rộng 4,3m; mặt tiền rộng 4,1m. Tuy nhiên, nhà hàng xóm lại không đồng ý ký giáp ranh để tôi làm sổ. Vậy tôi phải làm thế nào để được cấp sổ đỏ theo diện tích thực tế của lô đất thưa luật sư?

Xin cảm ơn!

(thuy_b@)

làm gì khi sổ đỏ bị sai sót
Thủ tục đính chính lại những sai sót trong sổ đỏ được quy định tại Điều 86,
 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Trả lời:

Khoản 1, Điều 106, Luật Đất đai năm 2013 quy định như sau:

"1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận."

Mặt khác, Điều 86 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về thủ tục đính chính lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu rõ:

"Điều 86. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

3. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất".

Căn cứ theo các quy định này, bạn cần làm hồ sơ đính chính gồm các văn bản đã nêu ở trên và gửi tới cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bạn trước đây để đề nghị xin đính chính lại sổ đỏ có sai sót.

Sau khi tiến hành kiểm tra, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ lập biên bản kết luận về nội dung cũng như lý do sai sót, sau đó lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền đính chính vào Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót. Đồng thời, cơ quan này cũng sẽ điều chỉnh lại những nội dung sai sót vào cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính.

(Theo Cafeland)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu