Tư vấn luật

Quy định mua nhà phố riêng lẻ cho người nước ngoài tại Việt Nam

  11/01/2018 - 11:40

Luật sư cho tôi hỏi người nước ngoài có được phép mua nhà phố riêng lẻ (không thuộc dự án) tại Việt Nam không? Nếu có thì thủ tục như thế nào và hình thức sở hữu ra sao? Xin cảm ơn.

(duyhieubds@....)

Trả lời:

người nước ngoài mua nhà
Người nước ngoài chỉ có quyền sở hữu nhà ở dưới 2 hình thức

Các hình thức người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam được quy định tại Khoản 2 Điều 159 Luật Nhà ở năm 2014. Cụ thể, quy định như sau:

“2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua các hình thức sau đây:

a) Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;

b) Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.”

Về trường hợp nhà phố riêng lẻ (nhà phố không thuộc dự án) mà bạn cần tư vấn. Theo Khoản 2 Điều 3 Luật Nhà ở 2014, “Nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập”. Nhà phố riêng lẻ không thuộc những đối tượng nhà ở mà người nước ngoài được sở hữu tại Việt Nam. Chính vì vậy, người nước ngoài không được mua nhà phố riêng lẻ (không thuộc dự án) tại Việt Nam.

(Theo Cafeland)