Tư vấn luật

Tính thuế khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất như thế nào?

  12/03/2018 - 05:33

Năm 2002, gia đình ông Trần Hoài Nam mua một mảnh đất đã có giấy chứng nhận từ năm 1995. Mảnh đất nằm tại xã An Tường, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến nay, ông Nam mới có điều kiện làm thủ tục sang tên.

Ông Nam muốn hỏi, việc tính thuế mảnh đất của ông sẽ căn cứ theo giá đất năm 2002 hay năm 2017?

Trả lời:

chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Giá tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng
quyền sử dụng đất đã có quy định cụ thể

Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang trả lời ông Nam như sau:

Theo quy định, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giá tính thuế thu nhập cá nhân được tính như sau:

1. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi trên đất không có công trình xây dựng:

- Giá đất để tính thuế thu nhập cá nhân sẽ là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng nếu giá chuyển nhượng trong hợp đồng cao hơn giá đất do UBND tỉnh Tuyên Quang quy định áp dụng cho năm 2017.

- Giá chuyển nhượng tính theo bảng giá đất do UBND tỉnh Tuyên Quang quy định áp dụng cho năm 2017 nếu giá trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do UBND tỉnh Tuyên Quang quy định áp dụng cho năm 2017 hoặc hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá.

2. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi đất có kèm công trình xây dựng:

- Giá chuyển nhượng đất được xác định như điểm 1 nêu trên.

- Giá nhà và công trình gắn liền với đất tính theo giá tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định.

(Theo tuyenquang.gov.vn)