Tư vấn luật

Xây nhà vượt tầng so với giấy phép thì có bị phạt không?

  01/02/2018 - 11:51

Hỏi: Gia đình tôi được cấp phép xây dựng nhà 3 tầng nhưng sau đó, nhà tôi đã điều chỉnh lên thành 4 tầng. Vậy cho tôi hỏi, nhà tôi có bị phạt không?

Trả lời:

vi phạm xây dựng
Nếu xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng,
chủ đầu tư sẽ bị xử phạt theo quy định

Vì xây dựng sai so với giấy phép được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền, gia đình bạn sẽ bị xử lý theo Điều 13 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP.

Cụ thể, việc xử lý sẽ như sau:

1. Lập biên bản yêu cầu ngừng thi công, tự phá dỡ phần công trình xây dựng sai phép.

2. Nếu chủ đầu tư không ngừng thi công, công trình phải bị đình chỉ thi công, chủ đầu tư phải tự tháo dỡ phần xây dựng sai nội dung giấy phép, đồng thời áp dụng biện pháp tại điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị định này.

3. Nếu chủ đầu tư không tự phá dỡ thì sẽ tiến hành cưỡng chế phá dỡ. Chủ đầu tư phải chịu toàn bộ chi phí cưỡng chế phá dỡ này. Căn cứ theo mức độ vi phạm, chủ đầu tư còn có thể phải bồi thường thiệt hại về hành vi của mình.

Như vậy, xét theo trường hợp của bạn, gia đình bạn sẽ bị lập biên bản ngừng thi công, sẽ phải tự tháo dỡ phần xây dựng sai nội dung giấy phép. Nếu không tự tháo dỡ, gia đình bạn sẽ bị cưỡng chế phá dỡ và sẽ phải chịu toàn bộ chi phí này.

(Theo Vietnam+)