Có thêm 4 lô đất tại Thủ Thiêm được đấu giá

  09/09/2019 - 09:46

Phương án đấu giá đối với 4 lô đất tại Thủ Thiêm có ký hiệu 3-5, 3-8, 3-9, 3-12 vừa mới được UBND TP.HCM thông qua.

Các lô đất này sẽ được thực hiện đấu giá riêng lẻ nhằm rút kinh nghiệm từ phiên đấu giá của lô trước để thực hiện các lô còn lại theo đúng quy định và hiệu quả hơn.

Sở Tài nguyên & Môi trường được TP giao nhiệm vụ chỉ đạo đơn vị tổ chức đấu giá là Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện công tác đấu giá đúng, đầy đủ các nội dung và bám sát theo mốc thời gian đã nêu tại kế hoạch triển khai đấu giá để hoàn thành trong năm 2019.

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm được giao nhiệm vụ phối hợp với UBND quận 2 cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng của các lô đất còn lại để có thể đưa ra đấu giá theo đúng quy định.

đấu giá đất
TP.HCM tiếp tục đấu giá thêm 4 lô đất tại Thủ Thiêm.

UBND TP.HCM trước đó đã cho biết, TP thống nhất nguyên tắc giao Trung tâm Dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng Thủ Thiêm thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí cũng như nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và bản vẽ tổng mặt bằng đối với 15 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm được đưa ra đấu giá. Từ đó, sẽ có cơ sở để xác định được mức giá khởi điểm phục vụ cho việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với dự án Trung tâm tài chính được xác định nằm trên 2 lô đất có ký hiệu 1-7 và 1-11 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, UBND TP.HCM thống nhất tạm thời chưa tổ chức lựa chọn nhà đầu tư triển khai cho đến khi đề án phát triển TP.HCM thành trung tâm tài chính quốc tế được Ban Thường vụ Thành ủy thành phố xem xét thông qua.

Trước khi thực hiện ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và bản vẽ trong mặt bằng (hoặc Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500) đối với các lô đất trên để xác định giá khởi điểm của các lô đất, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm cần chủ trì, phối hợp với các Sở: Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên & Môi trường cùng UBND quận 2 và các sở ngành liên quan thực hiện báo cáo, xin ý kiến Thường trực UBND TP để thống nhất chủ trương thực hiện. 

Dựa trên kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận 2 đã được thông qua, Sở KHĐT sẽ thực hiện công tác thẩm định, trình duyệt danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu phức hợp Trung tâm hội nghị triển lãm, khách sạn và thương mại dịch vụ tại 2 lô đất có số ký hiệu là 1-12 và 1-20 nằm trong Khu chức năng số 1 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm để công bố danh mục dự án nằm trong diện kêu gọi đầu tư theo đúng luật định.

Cùng với đó, thực hiện nghiên cứu ý kiến đề xuất của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm và tham mưu, đề xuất phương án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định cho UBND TP.HCM

(Theo Nhịp Sống Việt)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu