Bất động sản vướng quy hoạch vẫn được được phép giao dịch

  29/08/2019 - 05:29

Nếu thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật thì bất động sản nằm trong diện quy hoạch vẫn được phép giao dịch trên thị trường.

Theo quy định tại Điều 6 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch năm 2018, trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Nhà đất thuộc quy hoạch
Nhà đất nằm trong vùng quy hoạch vẫn có thể giao dịch được nếu đảm bảo quy định của pháp luật.

Nếu đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào quy định trên, nhà đất thuộc diện quy hoạch chỉ bị hạn chế một số quyền như trên song vẫn được phép chuyển nhượng. Nhưng để đảm bảo thực hiện chuyển nhượng đúng quy định của pháp luật thì nhà đất phải đảm bảo các yêu cầu tại Điều 188 luật đất đai năm 2013. Cụ thể:

- Có Giấy chứng nhận, đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; 

- Thời hạn sử dụng đất vẫn còn.

(Theo cafeland)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu