Có được gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp khi cha mất?

  31/05/2018 - 11:15

Hỏi: Năm 2003, cha tôi được giao 1.248m2 đất nông nghiệp với thời hạn sử dụng 20 năm. Cha tôi mất năm 2017. Vậy tôi có được tiếp tục sử dụng diện tích đất đó không hay đến năm 2023 sẽ bị thu hồi?

Trần Văn An (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương)

 

Trả lời:

thời hạn sử dụng đất
Có được gia hạn thời gian sử dụng đất có thời hạn khi cha mất?

Luật Đất đai năm 2013 quy định, khi hết thời hạn sử dụng đất, nếu muốn tiếp tục sử dụng đất, cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp do Nhà nước giao sẽ được tiếp tục giao đất với thời hạn quy định với điều kiện việc sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

Theo Điều 179 Luật Đất đai năm 2013, cá nhân sử dụng đất có quyền để thừa kế quyền sử dụng đất theo di chúc hoặc theo pháp luật. Khi cha của bạn mất, nếu bạn là người thừa kế thì bạn được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp (trừ trường hợp Nhà nước phải thu hồi đất để phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế; người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất; người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất…).

Luật gia Nguyễn Văn Khôi

(Theo Sài Gòn Đầu tư Tài chính)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu