Việt Kiều mua nhà tại Việt Nam
  • Mua nhà tại Việt Nam: Tìm cơ quan nào để xác nhận gốc Việt?

     12/09/2015

    Để được cấp giấy chứng nhận gốc Việt khi mua nhà tại Việt Nam, các cơ quan như Bộ Ngoại Giao, Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hay Sở Tư pháp nơi đương sự cư trú chính là nơi mà những người mua nhà là Việt kiều nên ...