Tư vấn luật

Công chức, cán bộ về hưu có được mua đất nông nghiệp?

  09/01/2017 - 04:47

Hỏi: Cùng là cán bộ nhà nước, nay vợ chồng tôi đã về hưu. Liệu chúng tôi có được nhận chuyển nhượng hoặc tặng cho đất trồng lúa không?

Xin cảm ơn!

Ông Mạnh Hưng (Bắc Kạn)

mua bán đất nông nghiệp
Cán bộ nhà nước có được mua bán, chuyển nhượng đất nông nghiệp?
(Ảnh minh họa, nguồn: Internet).

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 191 Luật Đất đai 2013, cá nhân, hộ gia đình không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng và nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

Thế nhưng, khoản 1 Điều 169 Luật Đất đai có quy định, cá nhân, tổ chức hộ gia đình, cộng đồng dân cư được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận thừa kế quyền sử dụng đất.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, cán bộ Nhà nước về hưu không trực tiếp sản xuất nông nghiệp sẽ không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa nhưng vẫn được nhận thừa kế quyền sử dụng đất nông nghiệp.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

(Theo Chinhphu.vn)